Verbetercheck Gevaarlijke stoffen

  • Snel en kosteloos jouw gevaarlijke stoffen geregistreerd
  • Veilige werkwijzen voor de in de metaal meest gebruikte stoffen
  • Gratis database met gevalideerde data van meer dan 3.000 chemische producten
  • Doorloop de stappen voor al jouw gevaarlijke stoffen en je voldoet aan de wet

AAN DE SLAG MET GEVAARLIJKE STOFFEN

Als de Inspectie SZW bij jou op controle komt voor de wijze waarop in jouw bedrijf met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, moet je aan een aantal zaken voldoen. Je bent volgens de Arbowet verplicht jouw gevaarlijke stoffen te inventariseren, te beoordelen, maatregelen te nemen en deze te borgen. 5xbeter ondersteunt je hierbij met de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen.

Inventariseer en registreer jouw chemische producten

Inventariseer al de bij jou op de werkvloer gebruikte gevaarlijke stoffen. Je doet dit door de actuele Veiligheidsinformatiebladen (VIB's), ofwel Safety Data Sheets (SDS), te verzamelen van de chemische producten waarmee je werkt. Actueel betekent dat de VIB's niet ouder zijn dan vijf jaar.

Vraag ontbrekende VIB's op bij je leveranciers, zij zijn verplicht deze te verstrekken. Registreer vervolgens je chemische producten in de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen. Je kunt daarvoor gebruik maken van de database in de Verbetercheck met gevalideerde, wettelijk verplichte informatie van zo'n 2.000 chemische producten. Dit spaart je de moeite van het zelf invoeren van de vereiste informatie.

Mocht een product nog niet in de database zijn opgenomen, dan kun je het product zelf invoeren, en verder met het volgende punt 'blootstelling beoordelen'. Philips Innovation Services zal de informatie valideren en beschikbaar stellen voor andere gebruikers van de Verbetercheck.

Blootstelling beoordelen

Na het inventariseren en registreren van je gevaarlijke stoffen, beoordeel je de blootstelling aan deze stoffen bij je medewerkers. Het blootstellingsniveau geeft aan in welke mate zij de gevaarlijke stof (via inademing) binnenkrijgen. 5xbeter heeft voor de in de metaal veel voorkomende productgroepen metingen en blootstellingsbeoordelingen uitgevoerd. Op basis daarvan hebben we veilige werkwijzen opgesteld, die door de I-SZW positief getoetst zijn. Bij het invullen van jouw gevaarlijke stoffen in de Verbetercheck wordt per stof ook een aantal vragen gesteld over de wijze van gebruik en hoe ermee gewerkt wordt. Als 5xbeter voor het product een veilige werkwijze heeft, kun je checken of je veilig werkt met het product. Als je aan de veilige werkwijze voldoet, betekent dat de blootstelling onder de grenswaarde is. Heeft 5xbeter geen veilige werkwijze, dan zal je een eigen blootstellingsbeoordeling uit moeten voeren. Voor CMR stoffen (carcinogeen, mutageen, reprotoxisch) heeft 5xbeter geen veilige werkwijzen en moet je in elk geval zelf beoordelen.

Maatregelen - 5xbeter veilige werkwijzen

Neem vervolgens maatregelen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer te verminderen en vermijden. Werk je volgens de 5xbeter veilige werkwijze dan werk je met het minimaal noodzakelijke beschermingsniveau voor wat betreft blootstelling van de betreffende stof via inademen. Voor maatregelen naast de veilige werkwijzen kun je bijvoorbeeld paragraaf 8 van het VIB raadplegen. Hierin staan de door de leverancier aanbevolen maatregelen om veilig te werken met het product. Bijvoorbeeld welke bescherming voor de ogen of de huid dient te worden toegepast.

Borging

Het laatste punt in de aanpak van gevaarlijke stoffen is borging. Het gaat hierbij onder meer om adequate voorlichting aan je medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken. Aangeraden wordt om daarvoor per product (of eventueel groep van stoffen met dezelfde risico's) een werkplekinstructiekaart (WIK) te maken en deze op de werkplek te hangen waar met het betreffende product wordt gewerkt.

Meer informatie en hulpmiddelen voor borging vind je hier.

Log in

Inloggen bij 5xbeter
Inloggen
Nieuw bij 5xbeter?
Account aanmaken